Styrelse

Välkommen till bostadrättsföreningen Nynäshamnshus 4, Valthornsvägen 4-6


Expeditionens öppettider:

Tisdagar kl. 18.00 - 19.00

Tel.nr: 08 520 104 92

Adress: Valthornsvägen 6D

Mailadress: havsornen5@gmail.com
Styrelse

Ordförande

Gunnar Sjödén

076 568 61 42

Vice ordf/Vicevärd

Kjell Buskas

076 557 56 42

Sekreterare

Bo Johansson


Vice sekr/Studieorg.

Anne-Marie Nordlund


Ledamot RB

Berndt Rask

Suppleant

Jan Notwharp


Suppleant

Nina Frejd


Suppleant RB

Anna Kausits

Ordinarie revisor

Anita Brink


Revisorssuppleant

Elsa Parviainen


Auktoriserad

Per Engzell

Förvaltare RB

Leif Rundgren

Valberedning

Roland BaggeTorbjörn Eriksson
STYRELSEN


Styrelsen väljs på årsstämman. Enligt stadgarna har de till uppgift att företräda föreningen och ansvara

för att organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.


Enligt lag har också styrelsen till uppgift att ta beslut i ett antal olika frågor som gäller fastigheterna, överlåtelser av bostadsrätter och annat.


Vi som sitter i styrelsen är med andra ord till för att hjälpa dig som medlem i föreningen.


Vi är bara vanliga boende i föreningen, inga experter. För att vi ska kunna sköta våra åligganden har vi träffat avtal med olika leverantörer som kan hjälpa till i arbetet.


Vill du påverka din boendemiljö och komma med förslag är det till oss du ska vända dig.

Kontakta gärna styrelsen om du vill vara delaktig i föreningen.


 

VALBEREDNING


Valberedningen har som namnet antyder till uppgift att se till att det finns intresserade kandidater till styrelseposter och kommittéer.


Tveka inte att kontakta dem om du känner att du skulle vilja ha en uppgift i föreningen. Vi har alltid plats för intresserade medlemmar. Samma gäller naturligtvis om du känner någon som du tycker skulle passa för någon uppgift.

Webbadress: nynashamnshus4.se   Webbansvarig: Anne-Marie.Nordlund   Mailadress: havsornen5@gmail.com