Försäkring

Välkommen till bostadrättsföreningen Nynäshamnshus 4, Valthornsvägen 4-6Försäkring


Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring med Protector försäkring. Den är ett tillägg till fastighetsförsäkringen.

Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter. Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.


Försäkrad egendom:


Av bostadsrättsinnehavare bekostad fast inredning i bostadsrätten. Som fast inredning i bostadsrätt räknas även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande.

Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men för vilken bostadsrättsinnehavaren

har underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.


Webbadress: nynashamnshus4.se   Webbansvarig: Anne-Marie.Nordlund   Mailadress: havsornen5@gmail.com