Allas bästa

Välkommen till bostadrättsföreningen Nynäshamnshus 4, Valthornsvägen 4-6


Allas Bästa


För att människor ska kunna bo och trivas ihop krävs att man tar hänsyn till varandra och är rädda om sin omgivning. För de flesta innebär det att respektera självskrivna regler, baserade på omdöme och sunt förnuft.


Men trots ambitioner att uppträda hänsynsfullt kan ibland situationer uppstå som bildar grogrund för irritation och onödiga konflikter ­ goda grannar emellan.


LITEN TUVA STJÄLPER OFTA STORT LASS


Det förekommer att boende använder entré och våningsplan som en egen farstu. Men tänk på att trapphuset är din enda utrymningsväg och det kan vara livsviktigt att det är fritt från barnvagnar, cyklar, skor, mattor, leksaker och annat.


Vid brand måste utrymning ske, ibland i ett rökfyllt och mörkt trapphus och varje hinder utgör en risk. Dessutom orsakar plaster i t ex pulkor och barnvagnsmadrasser farlig rökutveckling. Ännu viktigare är det att räddningspersonal kan ta sig fram obehindrat i trapphuset.


Förvara ingenting i trapphusen som kan orsaka sådana problem.


MÄNNISKANS BÄSTA VÄN


Husdjur skänker mycket glädje åt sina ägare och uppskattas ofta även av andra boende. Men med ett djur följer också ett ansvar för att det inte stör och förorenar inomhus eller utomhus.


MINA BARN ANDRAS UNGAR


Barns lek är ett naturligt inslag där människor bor. Trots detta är vissa platser mindre lämpade för lek. Trapphus, källare och tvättstugor är till exempel direkt olämpliga lekplatser för barn.


MITT HEM ÄR MIN BORG


Kontrollera att ytterporten stängs efter dig när du går in eller lämnar fastigheten. Tänk också på att hålla dörrarna till allmänna utrymmen låsta tex. cykelrum. Det blir svårare för obehöriga att ta sig in och du förhindrar att barn använder utrymmena som lekplatser.


VI HAR ALLA BEHOV AV LUGN OCH RO


Ljuva toner av musik uppfattas inte alltid lika av alla. Ett flerfamiljshus är ett litet samhälle, där man måste respektera sina grannars möjlighet att vistas, koppla av och sova i sin lägenhet utan att störas av hög musik, buller eller annat oväsen. Skall du ha fest så informera dina grannar i god tid.


Tänk på att ditt golv är dina grannars tak och tvärtom, tänk också på att buller eller högljudda samtal på vår innergård kan upplevas lika störande, särskilt nattetid.


Att visa hänsyn och respekt för sina grannar gynnar till en god grannsämja!


Webbadress: nynashamnshus4.se   Webbansvarig: Anne-Marie.Nordlund   Mailadress: havsornen5@gmail.com